Straż Miejska

siedziba: ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 3A,
95 -100 Zgierz
telefon alarmowy: 986 lub 42 716 44 58
fax. - tel. 42 716 18 44
e-mail:
[email protected]

strona https://www.strazmiejska.zgierz.pl
ESP - e PUAP to: /sm_zgierz/skrytka
Po godzinach pracy Urzędu Miasta Zgierza,
w soboty, niedziele i święta
Straż Miejska
w Zgierzu dodatkowo pełni funkcję
Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

separator